۴۴۰ میلیارد تن از توده‌های یخ‌ گرینلند تا پایان تابستان آب می‌شوند…

اهمیت موضوع:
, ۴۴۰ میلیارد تن از توده‌های یخ‌ گرینلند تا پایان تابستان آب می‌شوند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ۴۴۰ میلیارد تن از توده‌های یخ‌ گرینلند تا پایان تابستان آب می‌شوند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ۴۴۰ میلیارد تن از توده‌های یخ‌ گرینلند تا پایان تابستان آب می‌شوند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ۴۴۰ میلیارد تن از توده‌های یخ‌ گرینلند تا پایان تابستان آب می‌شوند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ۴۴۰ میلیارد تن از توده‌های یخ‌ گرینلند تا پایان تابستان آب می‌شوند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, ۴۴۰ میلیارد تن از توده‌های یخ‌ گرینلند تا پایان تابستان آب می‌شوند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

دانشمندان تخمین می‌زنند که تا پایان تابستان ۲۰۱۹ حدود ۴۴۰ میلیارد تن یخ از صفحه‌های یخی گرینلند ذوب شود. این تحقیق همچنین خاطر نشان کرده که وسعت یکی از یخچال‌های گرینلند در طی ۱۴ سال اخیر نزدیک به ۱۰ کیلومتر کاهش یافته است. …
لب بیشتر : https://fa.euronews.com/2019/08/20/greenland-to-lose-440-billion-us-tons-by-the-end-of-the-summer

مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/euronewspe?sub_confirmation=1

Loading...
نظرات