آخرین خبر ها

Tag

آتش بس یمن

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

آتش بس یمن

Fallback image

پیشنهاد سازمان ملل برای نظارت بر روند صلح در یمن

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
این قطعنامه که از سوی بریتانیا پیشنهاد شده، پیشنهاد آنتونیوگرترش، برای تعیین ۷۵ ناظر برای مدت شش ماه را تایید می‌کند. شورای امنیت ۲۱ دسامبر […]