آخرین خبر ها

Tag

آزار جنسی در اروپا و آمریکا

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

آزار جنسی در اروپا و آمریکا

Fallback image

نتایج یک نظرسنجی: مردان آزار جنسی زنان را کمتر از آنچه هست ارزیابی می‌کنند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
مردان سطح اثر آزارهای جنسی بر زنان را دست‌کم می‌گیرند. این موضوع نتیجه پژوهشی است که اخیرا انجام شده است. نتایج این نظرسنجی با نتایج […]