آخرین خبر ها

Tag

آزار جنسی زنان ورزشکار

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

آزار جنسی زنان ورزشکار

Fallback image

زهرا حسینی: برای مبارزه با آزار جنسی زنان ورزشکار افغان، پست‌های مدیریتی را به آنها بسپارید

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
پس از رسانه‌ای شدن دستور اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان به دادستانی کل برای بررسی اتهامات آزار جنسی دختران وزرشکار، بحث درباره این موضوع در […]