آخرین خبر ها

Tag

آلترناتیو برای آلمان

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

آلترناتیو برای آلمان

اعتراض‌ اروپایی‌ها علیه پوپولیسم راست پس از نشست راست افراطی در میلان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
راست‌گرایان افراطی اروپا برای ورود به پارلمان اروپایی با یکدیگر علیه سیاست‌های اتحادیه متحد شده‌اند. یک‌روز پس از اجلاس آنها در میلان ایتالیا، معترضان در […]