آخرین خبر ها

Tag

آمار تغییر جنسیت

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

آمار تغییر جنسیت

Fallback image

سال‌هایی که گذشت: حدود و شرایط ترنس‌ـ‌زیستن در ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
بهار ۹۶، همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، «سند ۲۰۳۰» بیش از هر چیز به خاطر به‌رسمیت‌شناختن هویت‌های جنسیتی متفاوت جنجال‌آفرین شد. این سند با عنوان اصلی […]