آخرین خبر ها

Tag

آمار کودکان کشته شده در جنگ افغانستان

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

آمار کودکان کشته شده در جنگ افغانستان

Fallback image

یونیسف: در جهان خشونت شدید علیه کودکان اعمال می‌شود

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
صندوق کودکان ملل متحد نسبت به وضعیت کودکان در مناطق جنگی جهان هشدار داد. به‌گفته یونیسف در سال ۲۰۱۸ در این مناطق کودکان خشونت بسیار […]