آخرین خبر ها

Tag

آکسل هونت

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

آکسل هونت

Fallback image

آکسل هونت و ژاک رانسیر: بازشناسی یا اختلاف؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
برگردان مفهوم آلمانی Anerkennung به زبان‌های دیگر پُردردِسر است. به فارسی به آن برشناسی، بازشناسی، ارج‌شناسی و به-رسمیت-شناسی گفته‌اند. مترادف آن در انگلیسی Recognition است. […]