آخرین خبر ها

Tag

ابراهیم مهتری

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ابراهیم مهتری

Fallback image

چهره افغانستان به روایت ابراهیم مهتری

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ابراهیم مهتری عکاس و خبرنگار ساکن فرانسه پس از برگزاری نمایشگاه عکس «خاک و چهره افغانستان» در پاریس، به دنبال برپایی این نمایشگاه در شهرهای […]