آخرین خبر ها

Tag

اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

Fallback image

اعتراض به دانشگاه‌ آزاد به خیابان انقلاب تهران کشیده شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
همزمان با ادامه تجمع دانشجویان علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، صبح دوشنبه ۱۰ دی شماری از دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و مردم در همبستگی با آنان […]