آخرین خبر های ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

اجاره مسکن

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اجاره مسکن

مخالفت دولت با تعیین سقف اجاره: بسته تشویقی برای مالکان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
نرخ اجاره مسکن برای اجاره‌نشین‌ها روز به روز غیرقابل تحمل‌تر می‌شود و خارج از توان. مزدبگیران اجاره نشین از خانه‌های بزرگ‌تر و محله‌های برخوردارتر از […]

تعیین قیمت‌ مسکن و اجاره‌بها به شیوه «روی هوا»

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
«همه چیز شده است تلگرام. سی نفر یا چهل نفر یک گروه درست می‌کنند و شب قبل خواب قیمت تعیین می‌کنند. زمان قدیم بود که […]