آخرین خبر های ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

اجبار زن به تمکین

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (3 رای)
Loading...
Tag

اجبار زن به تمکین

تمکین اجباری، تجاوز به زن و یکی از انواع خشونت علیه زنان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (3 رای)
Loading...
برگرفته از تریبون زمانه *   تمکین چیست؟ چرا الزام به تمکین، خشونت علیه زنان محسوب می‎شود؟ آیا با الزام و اجبار به تمکین، کرامت […]