آخرین خبر ها

Tag

احمد فردید

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

احمد فردید

Fallback image

درباره احمد فردید، فلسفه‌ستیزِ استاد فلسفه

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
برگرفته از تریبون زمانه *   موسی اکرمی، استاد تمام و نویسنده و مترجم و ویراستار در گروه فلسفۀ علم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه […]