آخرین خبر ها

Tag

احمد چلبی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

احمد چلبی

Fallback image

چلبی‌سازی برای ایران، پاسخ به مسائل خودشان است نه مسائل ما

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ایران و ایرانیان در چنبره بحران‌های زیادی اسیرند. از حکومت غیر دموکراتیک ناقض حقوق بشر که رانت خواری و تبعیض را ساختاری کرده، تا بحران‌های […]