آخرین خبر ها

Tag

اردوگاه پناهجویان در کاله

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اردوگاه پناهجویان در کاله

Fallback image

ثبت درخواست پناهجویی شش ایرانی پیداشده در سواحل کنت بریتانیا

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
شمار پناهجویانی که جان‌شان را برای عبور از «کانال مانش» برای ورود به بریتانیا به خطر می‌اندازند، رو به افزایش است. مقام‌های بریتانیایی از یافتن […]