آخرین خبر های ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

اروپا

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اروپا

آیا برای مقابله با «پوپولیسم بد» باید به «پوپولیسم خوب» متوسل شد؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
تنها تعداد انگشت‌شماری به این امر اهمیت دادند که ادعای روته بر مبانی تجربی محکمی استوار نیست: در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۲، سهم آرای […]