آخرین خبر ها

Tag

اسدالله بادامچیان

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اسدالله بادامچیان

Fallback image

یک جلوه شاخص درهم‌آمیزی دروغ و بهره‌کشی و خشونت: اسدالله بادامچیان و تبارش

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ضرب المثلی رایج در برخی زبان‌های اروپایی می‌گوید که شیطان نهفته در جزئیات است. در مورد جمهوری اسلامی کاربرد این ضرب المثل می‌تواند این گونه […]