آخرین خبر ها

Tag

اصلاحات اقتصادی در عربستان

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اصلاحات اقتصادی در عربستان

Fallback image

پادشاه عربستان سعودی وعده اصلاحات اقتصادی و نظم مالی داد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی بودجه ۲۰۱۹ این کشور را اعلام کرد و گفت دولت اصلاحات اقتصادی را به پیش خواهد برد. به‌منظور رشد اقتصادی […]