آخرین خبر ها

Tag

اعتراضات رانندگان

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اعتراضات رانندگان

Fallback image

مطالبات رانندگان اخراجی شرکت حمل و نقل آبادان پس از شش سال پرداخت نشده است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۲۲ دی ۱۳۹۷ مطالبات رانندگان اخراجی شرکت حمل و نقل آبادان پس از شش سال پرداخت نشده است رانندگان اخراجی شرکت حمل و نقل آبادان […]