آخرین خبر ها

Tag

اعتراضات سال ۱۳۹۶

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اعتراضات سال ۱۳۹۶

Fallback image

حضور محسوس لباس شخصی‌ها در تهران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
از بیستم آذر ماه لباس شخصی‌های حکومت دوباره به خیابان‌های تهران بازگشته‌اند. انگار بخواهد حادثه‌ای اتفاق بیفتد، که به ظاهر هنوز زمان آن فرانرسیده است. […]