آخرین خبر ها

Tag

اعتراضات کارگران پتروشیمی فارابی ماهشهر

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اعتراضات کارگران پتروشیمی فارابی ماهشهر

Fallback image

کارگران پتروشیمی فارابی در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتصاب کردند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۲۵ آذر ۱۳۹۷ کارگران پتروشیمی فارابی در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتصاب کردند کارگران پتروشیمی فارابی یکشنبه ۲۵ آذر در اعتراض به […]