آخرین خبر ها

Tag

اعتراضات کارگران کشت و صنعت و دامپروری دامغان

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اعتراضات کارگران کشت و صنعت و دامپروری دامغان

Fallback image

کارگران کشت و صنعت مغان برای دومین روز پیاپی در اعتراض به خصوصی‌سازی تجمع کردند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۰۵ دی ۱۳۹۷ کارگران کشت و صنعت مغان برای دومین روز پیاپی در اعتراض به خصوصی‌سازی تجمع کردند کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری […]