آخرین خبر ها

Tag

اعتراض به تجاوز به زنان در ایرانشهر

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اعتراض به تجاوز به زنان در ایرانشهر

Fallback image

از دختران قوچان تا دختران ایرانشهر

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
پنج ماه از انتشار اخباری درباره تجاوز به ۴۱ دختر ایرانشهری می‌گذرد اما به رغم وعده‌های اولیه، خبری از پیگیری قضایی موضوع نیست. معترضان به […]