آخرین خبر ها

Tag

اعتراض کارگران شهرداری ها

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اعتراض کارگران شهرداری ها

Fallback image

دستمزد کارگران شهرداری در جیب پیمانکاران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری‌ها به یک رویه تبدیل شده است. طی یک ماه گذشته کارگران شهرداری در نقاط مختلف در اعتراض به این […]

Fallback image

کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به معوقات مزدی زباله‌های شهری را جمع نکردند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۱۸ آذر ۱۳۹۷ کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به معوقات مزدی زباله‌های شهری را جمع نکردند کارگران شهرداری آبادان یکشنبه ۱۸ آذر هم به اعتصاب […]

Fallback image

کارگران شهرداری کرمانشاه در اعتراض به معوقات مزدی تجمع کردند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۰۱ آذر ۱۳۹۷ کارگران شهرداری کرمانشاه در اعتراض به معوقات مزدی تجمع کردند در کرمانشاه کارگران شهرداری منطقه ۷ این شهر پنجشنبه یکم آذر برای […]

Fallback image

کارگران شهرداری خنافره در اعتراض به شش ماه دستمزد معوق اعتصاب کردند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۳۰ آبان ۱۳۹۷ کارگران شهرداری خنافره در اعتراض به شش ماه دستمزد معوق اعتصاب کردند کارگران شهرداری خنافره از توابع شهرستان شادگان استان خوزستان چهارشنبه […]

Fallback image

کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به سه ماه دستمزد معوق برای دومین روز پیاپی تجمع کردند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۲۹ آبان ۱۳۹۷ کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به سه ماه دستمزد معوق برای دومین روز پیاپی تجمع کردند کارگران شهرداری آبادان سه‌شنبه ۲۹ آبان […]