آخرین خبر ها

Tag

اعدام‌های ۱۳۶۷

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اعدام‌های ۱۳۶۷

Fallback image

ادعای رئیسی درباره اعدام‌های ۱۳۶۷: ما به فرمان امام تکلیف کسانی را که حکم داشتند اما حکمشان اجرا نشده بود، روشن کردیم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۲۱ آذر ۱۳۹۷ ادعای رئیسی درباره اعدام‌های ۱۳۶۷: ما به فرمان امام تکلیف کسانی را که حکم داشتند اما حکمشان اجرا نشده بود، روشن کردیم […]