آخرین خبر ها

Tag

امیر پرویز پویان

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

امیر پرویز پویان

Fallback image

شعر اصلان اصلانیان بوی «نان» می‌داد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
اصلان اصلانیان، شاعر، نویسنده و از اعضای باسابقه کانون نویسندگان ایران، دوشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷ در تنهایی و در سکوت خبری درگذشت. او را […]

Fallback image

اصلان اصلانیان و اندوه همیشگی از «چهره سیاه میهن»

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
اصلان اصلانیان، شاعر، نویسنده و از اعضای باسابقه کانون نویسندگان ایران، دوشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷ در تنهایی و در سکوت خبری درگذشت. او را […]