آخرین خبر ها

Tag

امین ضرغام

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

امین ضرغام

Fallback image

شهامت در بیان صادقانه‌ “ترس”

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
از خود گفتن همیشه شهامت مى‌خواهد. حتى اگر با نزدیکترین کس‌ات باشد؛ با کسى که همدردت است یا دستکم دردت را مى‌شناسد. این‌که همت کنى […]