آخرین خبر ها

Tag

انرژی خورشیدی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

انرژی خورشیدی

تا ۳۰ سال آینده انرژی تجدیدپذیر می‌تواند نیاز جهان به برق را تأمین کند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که انرژی حاصل از باد یا خورشید می‌تواند تا ۲۰۵۰ بخش اعظم نیاز جهان به برق را تأمین کند. یک […]

Fallback image

کسب درآمد از انرژی خورشیدی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۰۶ آذر ۱۳۹۷ عکس: مهیار متولی‌زاده کاخکی در روستای «چاه نسر» واقع در شهرستان نیشابور انرژی خورشیدی تولید می‌شود. تعدادی از اهالی این روستا با […]