آخرین خبر ها

Tag

اوتوپیا

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اوتوپیا

Fallback image

پیدایش داستان آرمانشهری از فروغی تا صنعتی‌زاده

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
پیش‌گفتار پیشرفت‌باوری همبسته‌ی «تجددخواهی» در ایران روزگار نو، گفتمانی ناگزیر و اضطراری بوده است، نه درخواستی برآیند اندیشه‌هایی به درازنای تاریخ و به آزمون‌گذارده. این […]