آخرین خبر ها

Tag

اولیس

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اولیس

«اولیس» جویس به فارسی: بدون سانسور

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
نشر نوگام در چهارمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور جلد نخست ترجمه رمان اولیس جیمز جویس را در اختیار علاقمندان قرار داد. این رمان را اکرم […]