آخرین خبر ها

Tag

اول ماه مه روز جهانی کارگر

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اول ماه مه روز جهانی کارگر

انتقال همه بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر به زندان اوین

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
برپایه اخبار منتشر شده از سوی سندیکای شرکت واحد، تمامی بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر از جمله رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای هیأت مدیره […]