آخرین خبر ها

Tag

اویغور

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اویغور

اهداف چین از ایجاد پایگاه نظامی در تاجیکستان چیست؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
واشنگتن پست به تازگی در گزارشی ازفعالیت یک پایگاه نظامی چین در تاجیکستان خبر داد. این خبر تاییدی بر گزارش‌های پیشین در این زمینه بود. […]