آخرین خبر ها

Tag

ایجاد مزاحمت سپاه برای نفتکش بریتانیا

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ایجاد مزاحمت سپاه برای نفتکش بریتانیا

نشست اضطراری دولت بریتانیا برای بررسی توقیف دو نفت‌کش این کشور از سوی سپاه

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۲۸ تیر ۱۳۹۸ نشست اضطراری دولت بریتانیا برای بررسی توقیف دو نفت‌کش این کشور از سوی سپاه وزیر خارجه بریتانیا توقف دو نفت‌کش بریتانیایی از […]