آخرین خبر ها

Tag

ایدئولوژی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ایدئولوژی

Fallback image

یک بند انگشت کم‌تر از اختیارات خدا

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
برگرفته از تریبون زمانه *   چکیده برای این‌که فهمی دقیق از قدرت دادستان به دست آوریم، باید از تحلیل اداری-سازمانی فراتر رویم و از […]