آخرین خبر ها

Tag

ایرانیان مقیم هلند

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ایرانیان مقیم هلند

«کاروان‌سرای ایرانی» که جاده ابریشم را تا هلند گسترش داد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ایرانیان هلند تجربه‌های متفاوتی از ادغام در جامعه، درآمیختن با مردم، و زندگی و کار دارند. فرزاد صیفی‌کاران در گزارش زیر به تجربه جمشید متنی‌دفتری، […]