آخرین خبر ها

Tag

ایمنی حمل و نقل

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ایمنی حمل و نقل

پرداخت خسارات تصادف، یک میلیون نفر را دچار فقر مطلق کرده است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ پرداخت خسارات تصادف، یک میلیون نفر را دچار فقر مطلق کرده است یک میلیون نفر در ایران به دلیل پرداخت خسارات تصادف […]