آخرین خبر ها

Tag

ایمنی در کار

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ایمنی در کار

از محل کار خون می‌چکد قربان!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
آری، از محل کار خون می‌چکد قربان![1] از زمانی که در سطح جهانی و از جمله در کشور ما با پیاده کردنِ سیاست‌های نولیبرال تغییرات […]