آخرین خبر ها

Tag

ای ایران تقلبی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ای ایران تقلبی

Fallback image

اعتراض خانه موسیقی به دست‌درازی «آستان قدس» به سرود «ای ایران»

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
آستان قدس رضوی بر اساس موسیقی متن سرود «ای ایران» نماهنگی منتشر کرده با این مضمون که پرچم سه رنگ ایران با قصد ظهور امام […]