آخرین خبر ها

Tag

بازار جهانی نفت

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

بازار جهانی نفت

بازار نفت: «اوج» آمریکا و «حضیض» ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
تولید نفت امریکا افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و همزمان با افزایش تولید داخلی، میزان خرید واشنگتن از «سازمان کشورهای صادرکننده نفت» (اوپک) کاهش چشمگیری یافته است. […]

Fallback image

تداوم سقوط قیمت نفت در بازار جهانی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
قیمت نفت در بازار جهانی همچنان رو به کاهش دارد. روسیه و آمریکا به‌شکل بی‌سابقه‌ای نفت تولید می‌کنند و قیمت نفت بیش از ۵ درصد […]