آخرین خبر ها

Tag

بازار معاملات آزاد نقدی و حواله‌ ارز

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

بازار معاملات آزاد نقدی و حواله‌ ارز

رئیس بانک مرکزی: سامانه ارزی نیما حذف نمی‌شود

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
با وجود برخی مخالفت‌ها با سامانه ارزی نیما، رئیس بانک مرکزی گفته است که نه تنها این سامانه حذف نخواهد شد بلکه گفته شده که […]

Fallback image

«بازار معاملات آزاد نقدی و حواله‌ ارز» آغاز به کار می‌کند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
رئیس‌کل بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی به عنوان یک بازار موازی در کنار سامانه نیما خبر داد. کاسب‌های سرپایی […]