آخرین خبر ها

Tag

بازداشت دانشجویان در چین

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

بازداشت دانشجویان در چین

Fallback image

دستگیری یک دانشجوی مارکسیست معروف در چین در ۱۲۵مین زادروز مائو

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۰۵ دی ۱۳۹۷ دستگیری یک دانشجوی مارکسیست معروف در چین در ۱۲۵مین زادروز مائو پلیس پکن یک دانشجوی معروف مارکسیست را در ۱۲۵مین زادروز مائو […]