آخرین خبر ها

Tag

برنامه رضا فاضلی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

برنامه رضا فاضلی

Reza Fazeli – Memorial – 1 مراسم یادبود روانشاد رضا فاضلی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
بخش نخست فیلم مراسم یادبود خردمند بزرگ آریائی و دوستدار ایران و ایرانی روانشاد و گرامی یاد رضا فاضلی که در روز یکشنبه ۲۶ آوریل […]