آخرین خبر ها

Tag

بی ینال ونیز ۲۰۱۹

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

بی ینال ونیز ۲۰۱۹

«کِشتیِ ما» و‌ هنر معاصر آنها

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
یک کشتی غرق‌شده، نماد یکی از بزرگترین فاجعه‌های دوران به‌اصطلاح «بحران پناهجویی» در دریای مدیترانه، در دوسالانه هنر ونیز به نمایش گذاشته شده است. ماریا […]

کشتی شکسته پناهجویان در بی‌ینال ونیز- یک اثر هنری؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
بزرگ‌ترین فاجعه در بحران پناهجویی ۲۱ آوریل ۲۰۱۵ (۱ اردیبهشت ۹۴)  اتفاق افتاد. قایق حامل پناهجویان بندری در لیبی را به مقصد سواحل را ترک […]