آخرین خبر های ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

تاریخ

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

تاریخ

سکسیسم در تاریخ و ادبیات و امتداد آن تا امروز/ جواد عباسی توللی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ماهنامه خط صلح _ “زن و اژدها هر دو در خاک به/ جهان پاک از این هر دو ناپاک به”. سراینده این بیت و ابیات […]

بازگشت به کدام حقیقت؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
کتاب بازاندیشی تاریخ (به انگلیسی: Re-thinking History) نوشتهٴ کیت جنکینز با ترجمهٴ حسینعلی نوذری در پائیز ۱۳۸۷ توسط انتشارات آگه به‌چاپ رسید. این کتاب برای […]