آخرین خبر ها

Tag

تظاهرات سراسری ۱۳۹۶

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

تظاهرات سراسری ۱۳۹۶

Fallback image

سیاست، دولت و فراموشی: در ستایش «درنگ»

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
این مقاله در نقد سیاست‌ورزی دولتی در بستر ایران است؛ اما به جای تمرکز بر خود دولت، به سیاست دولتی «اپوزیسیون» می‌پردازد. برای این کار […]