آخرین خبر ها

Tag

حقوق

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

حقوق

ابراهیم رئیسی و پروژه‌ی “چابک‌سازی” قوه قضائیه

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
 این روزها گزارش‌های ضد و نقیصی از عملکرد قوه‌ی قضائیه‌ی کشور رسانه‌ای می‌شود. ولی در این گزارش‌ها همچنان قتل جوان بیست و یک ساله، علی‌رضا […]