آخرین خبر های ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

دشت های ممنوعه ایران

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

دشت های ممنوعه ایران

ناآمودگی سرزمین، فقر و توسعه ناپایدار در ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
دلیل اعتراضات آبان‌ماه مردم در ایران را تنها به فقر نسبت دادن در هر سطحی که باشد، فرو کاستن حقیقت است. نگاهی به نقشه اعتراضات […]