آخرین خبر های ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

راست در فرانسه

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

راست در فرانسه

جدال فرهنگی آرام و خاموش دو کتابفروشی در کارتیه لاتن پاریس

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
کارتیه لاتن در پاریس پنجم و ششم، خاستگاه نهضت دانشجویی ۶۸، به یک معنا چهره فرهنگی فرانسه را رقم زده است. در این محله در […]