آخرین خبر ها

Tag

رکود بازار مسکن

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

رکود بازار مسکن

اقشار میانی و حتی بالاتر دیگر توان خرید مسکن را ندارند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
یک کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید خرید مسکن در ایران حتی از توان دهک‌های بالای جامعه نیز خارج شده است. بانک مرکزی می‌گوید قیمت خرید و […]