آخرین خبر های ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

عشق

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

عشق

چـرا فقط مـا زن‌ها بایـد گذشـت و فـداکاری داشـته باشـیم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
برگرفته از تریبون زمانه *   موضوع چندهمسری، موضوع ناآشنایی برای ما در ایران نیست. اگرچه این موضوع با فرهنگ جامعه ما همخوانی ندارد و […]

Fallback image

۱۶ روش برای جلب سریع دوستی دیگران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
هنوز به درستی مشخص نشده که منشا دوستی به چه چیزی باز می گردد. شاید یک لبخند، هوش بالا، اجتماعی بودن و دلایل بسیار دیگری […]